Учебники 📚 » Презентации » Презентации по Педагогике » Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018

Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018

Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018 - Класс учебник | Академический школьный учебник скачать | Сайт школьных книг учебников uchebniki.org.ua
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018:
Презентация на тему Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018 к уроку по педагогике

Презентация для классов "Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018" онлайн бесплатно на сайте электронных школьных презентаций uchebniki.org.ua

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2017-2018 Н.Р. (педрада, березень, 2018)
1 слайд

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2017-2018 Н.Р. (педрада, березень, 2018)

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінюванн
2 слайд

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетент
3 слайд

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Нормативно-правова база для організації та проведення атестації педагогічних працівників: Закон Укра
4 слайд

Нормативно-правова база для організації та проведення атестації педагогічних працівників: Закон України «Про освіту», 05.09.2017 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом МОНУ від 06.10.2010р. № 930 (зі змінами). Наказ МОН молодьспорт України від 20.12.2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Принципи проведення атестації: відкритість; колегіальність; гуманізм; доброзичливість; самовдосконал
5 слайд

Принципи проведення атестації: відкритість; колегіальність; гуманізм; доброзичливість; самовдосконалення; об’єктивність; системність оцінювання педагогічної діяльності.

У 2017-2018 навчальному році атестуються 14 педагогів: - На відповідність раніше присвоєній кваліфік
6 слайд

У 2017-2018 навчальному році атестуються 14 педагогів: - На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» - 1 вчитель (Живіцька С.Ю.)

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоє
7 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» -1 вчитель (Токарева Е.А.)

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відпові
8 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність педагогічному званню «старший учитель» - 2 вчителя (Маленко Л.Б., Кашуба І.А.)

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчител
9 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель (Письменна Л.І.)

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 3 вчите
10 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 3 вчителя (Онощенко О.К., Пшенична Л.М. Куроп”ятник Т.М.)

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 вчителя (Погоріла В.В., Ри
11 слайд

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 вчителя (Погоріла В.В., Рибаченко І.В.)

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст” – 2 вчителя (Кобзін В.В.,
12 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст” – 2 вчителя (Кобзін В.В., Дубінін М.Ю.)

На підтвердження 10 т.р. – 2 вчителя (Александрова І.А., Радченко Л.В.)
13 слайд

На підтвердження 10 т.р. – 2 вчителя (Александрова І.А., Радченко Л.В.)

Педагоги, які атестуються, неодноразово брали участь у шкільних, міських та обласних семінарах, підг
14 слайд

Педагоги, які атестуються, неодноразово брали участь у шкільних, міських та обласних семінарах, підготували виступи та провели відкриті уроки для вчителів закладу, міста та області. Активно беруть участь у методичній роботі закладу, міста та області.

Живіцька С.Ю. Вчитель англійської мови. Має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. О
15 слайд

Живіцька С.Ю. Вчитель англійської мови. Має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Результатом роботи став методичний посібник

Маленко Л.Б. Вчитель математики, досвідчений педагог. Є активним членом журі міської олімпіади з мат
16 слайд

Маленко Л.Б. Вчитель математики, досвідчений педагог. Є активним членом журі міської олімпіади з математики, міської творчої групи та обласного семінару-практикуму «Робота з обдарованими учнями. Є керівником ЦМО вчителів закладу.

Кашуба І.А. Є членом журі міської олімпіади з англійської мови, активно працює в міській творчій гру
17 слайд

Кашуба І.А. Є членом журі міської олімпіади з англійської мови, активно працює в міській творчій групі. Керівник ЦМО вчителів англійської мови. Бере участь у конференціях та міських семінарах-практикумах.

Токарева Е.А. Учитель математики, досконало володіє ефективними формами організації освітнього проце
18 слайд

Токарева Е.А. Учитель математики, досконало володіє ефективними формами організації освітнього процесу. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності учнів на уроках математики». Бере участь у методичній роботі закладу та міста.

Письменна Л.І. Учитель початкових класів. Організовує роботу на основі особистісно орієнтованого під
19 слайд

Письменна Л.І. Учитель початкових класів. Організовує роботу на основі особистісно орієнтованого підходу до кожного учня. Є керівником творчої групи. Має високу результативність. Є переможці міської олімпіади з математики (2017 рік).

Рибаченко І.В. Учитель початкових класів. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Впровапджу
20 слайд

Рибаченко І.В. Учитель початкових класів. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Впровапджує інноваційні технології навчання. Є керівником творчої групи “Впровадження самоврядування в закладі”. Бере участь в заходах різних рівнів.

Радченко Л. В. Досвідчений і творчий вчитель початкових класів, володіє сучасними освітніми технолог
21 слайд

Радченко Л. В. Досвідчений і творчий вчитель початкових класів, володіє сучасними освітніми технологіями, використовує ІКТ. Є керівником проблемної групи вч. початкових класів по впровадженню ідей Нової української школи.

Алєксандрова І.А. Учитель початкових класів. Відзначається відданістю своїй справі, працелюбністю. В
22 слайд

Алєксандрова І.А. Учитель початкових класів. Відзначається відданістю своїй справі, працелюбністю. Впроваджує в освітній процес новітні технології навчання, використовує ІКТ, організовує проектну діяльність. Активно працює в творчих групах, ЦМО вч. поч класів.

Онощенко О.К. Учитель фізичної культури. Працює над проблемою «Інноваційні підходи до змісту, форм і
23 слайд

Онощенко О.К. Учитель фізичної культури. Працює над проблемою «Інноваційні підходи до змісту, форм і методів роботи». Виявляє та розвиває здібності школярів. Проводить з учнями позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу.

Куроп’ятник Т. М. Учитель української мови та літератури. Впроваджує в освітній процес сучасні форми
24 слайд

Куроп’ятник Т. М. Учитель української мови та літератури. Впроваджує в освітній процес сучасні форми та методи навчання. Працює над проблемою «Диференціація навчальних завдань та індивідуалізація в навчанні».

Погоріла В.В. Учитель історії. Працює над проблемою «Предметна компетентність учнів як ключовий оріє
25 слайд

Погоріла В.В. Учитель історії. Працює над проблемою «Предметна компетентність учнів як ключовий орієнтир сучасного навчання історії в школі». Результатом роботи є різнорівневі завдання з проблеми. Бере активну участь у роботі ЦМО та міських семінарах з історії.

Пшенична Л.М. Учитель математики. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності
26 слайд

Пшенична Л.М. Учитель математики. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності учнів на уроках математики». Розробила різноманітний дидактичний матеріал з математики для 5-6 класів, тестові завдання з геометрії для 11 класу.

Кобзін В.В. Учитель трудового навчання. Забезпечує засвоєння учнями навчальних програм. Його уроки п
27 слайд

Кобзін В.В. Учитель трудового навчання. Забезпечує засвоєння учнями навчальних програм. Його уроки пов”язані з сучасним життям і мають виховне значення. Учитель переобладнав лабораторію будови та експлуатації автомобіля, розробив індивідуальні картки з теми “Будова автомобіля”. Педагог відзначається загальною та професійною культурою, умінням установлювати контакт з учнями, батьками та колегами по роботі.

Дубінін М.Ю. Учитель трудового навчання. Має достатній рівень професіоналізму, володіє різними форма
28 слайд

Дубінін М.Ю. Учитель трудового навчання. Має достатній рівень професіоналізму, володіє різними формами й методами організації освітнього процесу. При підготовці до уроків використовує творчий досвід вчителів міста та області. Учитель вдосконалює фахову підготовку. Використовує індивідуальні та колективні форми роботи.

В.О.Сухомлинський вважав, що немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майс
29 слайд

В.О.Сухомлинський вважав, що немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності. Тільки самоосвіта спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість Жан-Жак Руссо

Возможно Вы ищите другие презентации
Отзывы на uchebniki.org.ua "Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать
Регистрация
Вход
Авторизация