митоз

митоз - Класс учебник | Академический школьный учебник скачать | Сайт школьных книг учебников uchebniki.org.ua
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
митоз:
Презентация на тему митоз к уроку по медицине

Презентация для классов "митоз" онлайн бесплатно на сайте электронных школьных презентаций uchebniki.org.ua

ERITMALAR. ERITMALAR NAZARIYASI. ERITMALARNING HOSSALARI. ELEKTROLITLAR ERITMALARI
1 слайд

ERITMALAR. ERITMALAR NAZARIYASI. ERITMALARNING HOSSALARI. ELEKTROLITLAR ERITMALARI

MAVZUNING MAQSADI: Eritmalar nazariyasi bilan tanishtirib, gazlarning suyuqlikda erishi qanday omill
2 слайд

MAVZUNING MAQSADI: Eritmalar nazariyasi bilan tanishtirib, gazlarning suyuqlikda erishi qanday omillarga bog’liqligini ko’rsatish va shu bog’liqliklarni ifodalash uchun qanday qonunlarga asoslanish kerakligini tushinib yetish. Eritmalar ahamiyatini biologik eritmalar misolida ko’rib chiqish.

KO’RILADIGAN MASALALAR Bioanorganik va fizkolloid kimyo fani va uninng vazifalari Bioanorganik va fi
3 слайд

KO’RILADIGAN MASALALAR Bioanorganik va fizkolloid kimyo fani va uninng vazifalari Bioanorganik va fizkolloid kimyo fanining tibbiyotdagi ahamiyati Eritmalar va eritmalarning umumiy hossalari Eruvchanlik va eruvchanlikka ta’sir etuvchi omillar Kuchli va kuchsiz elektrolitlarning hossalari Eritmalarning kolligativ hossalari Diffuziya hodisasi

KO’RILADIGAN MASALALAR Diffuziya hodisasi Osmos va osmotik bosim Ideal eritmalarning osmotik bosimin
4 слайд

KO’RILADIGAN MASALALAR Diffuziya hodisasi Osmos va osmotik bosim Ideal eritmalarning osmotik bosimini Mendeleyev-Klayperon tenglamasidan foydalanib hisoblash Onkotik bosim Eritma ustidagi bug’ bosimi va Raul qonunlari Kislota va asoslarning protolitik nazariyasi Suvning ionli ko’paytmasi, vodorod va gidroksid ko’rsatkichlari  

Genri qonuni = K P - absorbtsiya koeffitsienti P – gazning bosimi K – gazning tabiatiga bog’liq doim
5 слайд

Genri qonuni = K P - absorbtsiya koeffitsienti P – gazning bosimi K – gazning tabiatiga bog’liq doimiy Genri-Dalton qonuni i = Ki Pi I - absorbtsiya koeffitsienti Pi– gazning parsial bosimi Ki – gazning tabiatiga bog’liq doimiy

Eruvchanlikni begona moddalar mavjudligiga bog’liqligi. Sechenov qonuni Sechenov qonuni: Erigan modd
6 слайд

Eruvchanlikni begona moddalar mavjudligiga bog’liqligi. Sechenov qonuni Sechenov qonuni: Erigan moddalarning mavjudligi gazlarning suvdagi eruvchanligini kamaytiradi: N --------- = n N0

Eritmalarning kolligativ hossalari Eritmalarning osmotik bosimi Eritmalarning to’yingan bug’ bosimin
7 слайд

Eritmalarning kolligativ hossalari Eritmalarning osmotik bosimi Eritmalarning to’yingan bug’ bosimining pasayishi Eritmalarning muzlash haroratini pasayishi Eritmalarning qaynash haroratini ko’tarilishi

Osmos hodisasi yuz berayotgan sistema Erituvchi molekulalarining yarim o’tkazgich membrana orqali bi
8 слайд

Osmos hodisasi yuz berayotgan sistema Erituvchi molekulalarining yarim o’tkazgich membrana orqali bir tomonlana diffuziyasi osmos deyiladi

Osmotik bosimni o’lchash uchun moslama
9 слайд

Osmotik bosimni o’lchash uchun moslama

Osmotik bosim. Vant-Goff qonuni Diffuziya tufayli erituvchi molekulalarining idish devorlariga ko’rs
10 слайд

Osmotik bosim. Vant-Goff qonuni Diffuziya tufayli erituvchi molekulalarining idish devorlariga ko’rsatayotgan bosimi osmotik bosim deuiladi. Vant-Goff qonuni: osmotik bosim erigan modda konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional = CRT - noelektrolitlar eritmalari uchun = CRT - elektrolitlar eritmalari uchun bu erda: - osmotik bosim, C - eritma konsentratsiyasi, R -universal gaz doimiysi T - absolut harorat, - izotonik koeffitsient

Turli hil osmotik bosimli eritmalar
11 слайд

Turli hil osmotik bosimli eritmalar

PLAZMOLIZ
12 слайд

PLAZMOLIZ

GEMOLIZ
13 слайд

GEMOLIZ

Raul qonunlari P0-P n P0-P n -------- = -------- yoki --------- = ------ P0 n + N P0 N Bu erda: P0 -
14 слайд

Raul qonunlari P0-P n P0-P n -------- = -------- yoki --------- = ------ P0 n + N P0 N Bu erda: P0 - sof erituvchi ustidagi to’yingan bug’ bosimi P - eritma ustidagi bug’ bosimi n, N - erigan modda va erituvchining modda miqdori

Ebulioskopiya qonuni Eritmaning qaynash haroratini ortishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga
15 слайд

Ebulioskopiya qonuni Eritmaning qaynash haroratini ortishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional: tqayn. = E . m Bu yerda: tqayn. - qaynash haroratining ortishi; E - ebulioskopik doimiy m - eritmaning molal konsentratsiyasi

Krioskopiya qonuni Eritmaning muzlash haroratini pasayishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga
16 слайд

Krioskopiya qonuni Eritmaning muzlash haroratini pasayishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional: tmuzlash. = K . m Bu yerda: tmuzlash. - muzlash haroratining pasayishi; K - krioskopik doimiy m - eritmaning molal konsentratsiyasi

Возможно Вы ищите другие презентации
Отзывы на uchebniki.org.ua "митоз" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать
Регистрация
Вход
Авторизация