Учебники 📚 » Презентации » Другие презентации » Презинтация "Цхьана ораман дешнаш"

Презинтация "Цхьана ораман дешнаш"

Презинтация "Цхьана ораман дешнаш" - Класс учебник | Академический школьный учебник скачать | Сайт школьных книг учебников uchebniki.org.ua
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Презинтация "Цхьана ораман дешнаш":
Cкачать презентацию: Презинтация "Цхьана ораман дешнаш"

Презентация для классов "Презинтация "Цхьана ораман дешнаш"" онлайн бесплатно на сайте электронных школьных презентаций uchebniki.org.ua

Хьехарсахьтан ц1е:<br>            Цхьанаораман дешнаш.<br>
1 слайд

Хьехарсахьтан ц1е:
Цхьанаораман дешнаш.

1аморан: дешархойн хаарш зер, 1амийнарг<br>карладаккхар;<br>кхиоран: «Гергара дешнаш», «Орам» боху к
2 слайд

1аморан: дешархойн хаарш зер, 1амийнарг
карладаккхар;
кхиоран: «Гергара дешнаш», «Орам» боху кхетам
берашна д1акхачор, гергарчу дешнийн башхаллаш
йовзийтар; ойлайар тидам бар кхиор.
кхетам – кхиоран: шен матте болу безам к1аргбар.

       Догдаийтаран мур.<br>        Х1етал – металш:<br>Горгли туху, сахьат а дац,<br>
3 слайд

Догдаийтаран мур.
Х1етал – металш:
Горгли туху, сахьат а дац,
са хилчи хоуьйту?
Мера к1елхула а хьийзаш, карацайог1ург?
3. Хина т1ай, некъана накъост?

Нийса дуй талла.<br>Х1етал – металш:<br>Н1аьна.<br><br>Моза.<br><br>Говр.<br><br>
4 слайд

Нийса дуй талла.
Х1етал – металш:
Н1аьна.

Моза.

Говр.

1. Ц1ера болх таллар.  <br>    Шардар № 25, аг1о 15.<br> -  Муьлхачу дешнашна буха хьаькхна
5 слайд

1. Ц1ера болх таллар.
Шардар № 25, аг1о 15.
- Муьлхачу дешнашна буха хьаькхна аша сизаш?
Бакъо аг1о 15.
2. Мотт шарбар.
П1аьлдиг к1анта теси ги,
п1елг а тесна, ойуш и.


          <br>               Керла тема хьехар.<br>  Беш
6 слайд


Керла тема хьехар.
Беш Школа
бешара школан
бешахо школера
- Муьлха дешнаш ду уьш? (Гергара)
- Муьлханиг бу церан орам?
- Стенах лаьцна дуьйцур ду вай тахана урокехь?
(Цхьанаораман дешнех лаьцна)
- Д1айеша бакъо. (Аг1о 16)

             Бакъо т1ехь болх бар.<br>Цхьа орам болуш, маь1ница вовшашна гергара <br>до
7 слайд

Бакъо т1ехь болх бар.
Цхьа орам болуш, маь1ница вовшашна гергара
долчу дешнех цхьанаораман дешнаш олу:
б1аьсте – б1аьстенан, аха – ахархо, беш – бешахо,
мостаг1 – мостаг1алла.

              1амийнарг т1еч1аг1дар.<br>                  Берашка шайг
8 слайд

1амийнарг т1еч1аг1дар.
Берашка шайга болх байтар.
1. Кхочушдо шардар № 26, аг1о 16.
2. Кхочушдо шардар № 28, аг1о 16.


   Сада1аран миноташ.<br>       Цаьпцалгаш.<br> Цаьпцалгаш, цаьпцалгаш,<br> Лелаш йу шу кх
9 слайд

Сада1аран миноташ.
Цаьпцалгаш.
Цаьпцалгаш, цаьпцалгаш,
Лелаш йу шу кхийсалуш.
Кхосса – кхосса – кхоссалой.
Бацалахь цкъа д1атарлой,
Жимма бецаш кхаллий,
Тийналле ладог1ий,
Меллаша шу йуьйлало,
Йуха хьала кхоссало.

        Керла тема кхин д1а а хьехар.<br>Дешнаш йукъара гергара (цхьанаораман)<br>   дешн
10 слайд

Керла тема кхин д1а а хьехар.
Дешнаш йукъара гергара (цхьанаораман)
дешнаш къастор.
Кхочушдо шардар № 30, аг1о 17.
- Д1адеша шардар. Караде гергара дешнаш
(Теш…)
- Х1ун билгалонаш йу церан? (Цхьа маь1на ду,
йукъара дакъа ду)
- Муьлханиг бу орам? (Теш)
- Д1айазйе. Орам билгалбаккха.

                  Барта легаде:<br>Цхьаллин терахь            Дукхаллин
11 слайд

Барта легаде:
Цхьаллин терахь Дукхаллин терахь
Ц1ерниг мангал мангалш
Доланиг мангалан мангалийн
Лург мангална мангалшна
Дийриг мангало мангалша
Коьчалниг мангалца мангалшца
Хотталург мангалах мангалех
Меттигниг мангале мангалшка
Дустург мангалал мангалел

 Дог1у дош ала.<br>  Хууш ву со шело юй,<br>            Лелабо ас бовха…        (
12 слайд

Дог1у дош ала.
  Хууш ву со шело юй,
Лелабо ас бовха… (Куй).
 
Мох кхетийта, бераш,
Ас д1адоьллу… (Кораш).
 
Керта бохьуш бецан ц1ов
Ас д1адоьллу тхешан … (Ков).


         Жам1 дар.<br>Муьлхачу дешнех олу<br>   гергара дешнаш?<br>-  Даладе масалш.<br>
13 слайд

Жам1 дар.
Муьлхачу дешнех олу
гергара дешнаш?
- Даладе масалш.Рефлекси йар:<br>Суна хазахийти…<br>Со дика ца кхийти…<br>Со ца кхийти…<br>
14 слайд

Рефлекси йар:
Суна хазахийти…
Со дика ца кхийти…
Со ца кхийти…

      Ц1ахь бан болх.<br>1амайе бакъо 16 аг1о.<br>Кхочушде шардар № 29.<br><br><br><br><br>
15 слайд

Ц1ахь бан болх.
1амайе бакъо 16 аг1о.
Кхочушде шардар № 29.
Хьоме бераш, <br>даггара баркалла хуьлда шуна!<br>Беркате хуьлда шун хаарш а!!!<br>
16 слайд

Хьоме бераш,
даггара баркалла хуьлда шуна!
Беркате хуьлда шун хаарш а!!!

Возможно Вы ищите другие презентации
Отзывы на uchebniki.org.ua "Презинтация "Цхьана ораман дешнаш"" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать
Регистрация
Вход
Авторизация